دارالترجمه نهصد و یک

متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است. متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.

درباره ما

دفتر ترجمه رسمی 901 با مترجمین رسمی قوه قضاییه، ترجمه رسمی و غیررسمی زبان‌ انگلیسی، فرانسه،روسی، آلمانی، ایتالیایی، تركی (استانبولی و آذری)، عربی ، اسپانیولی، چینی، دانمارکی، ارمنی، ژاپنی، کره ای، بلژیکی، تایلندی، پرتغالی، لهستانی، یونانی، دانمارکی و سایر زبان‌های زنده دنیا به صورت ترجمه فوری حتی ایام تعطیل امکان پذیر است.

قانون ترجمه مدارک در دارالترجمه

برخی از مدارک به صورت مستقیم قابل ترجمه هستند و برخی دیگر برای ترجمه در دارالترجمه رسمی، احتیاج به مدارک پشتیبان دا رند به عنوان مثال: ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و ط لاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

بیشتر بخوانید

خدمات ما

ترجمه متون و مقالات

بخشی از مخاطبان سرویس ترجمه تخصصی ترجمیک، افرادی هستند که برای ترجمه مقاله به ما مراجعه می‌کنند. ترجمیک خدمات بسیار متنوعی در زمینه ترجمه مقاله انجام می‌دهد.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

یکی از ضروریاتی که در بسیاری از موقعیت های شغلی، تحصیلی و غیره دائماً مورد نیاز روند فع الیت های انسان است، مدارک و مستنداتی است که هویت اجتماعی فرد را نشان می دهد. مدرک در لغت به معنی آن چیزی است که باعث ادراک می شود و فرد را در درک چیزی کمک می کند.

ترجمه غیر رسمی و گواهی

ترجمه حرفه ای انواع متون تخصصی از جمله حقوق، تبلیغات، تجارت، بیمه، پزشكی، داروسازی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، علوم انسانی، علوم اجتما عی، علوم مهندسی، هنر، موسیقی، ادبیات، منطق، فلسفه، زیست، تربیت بدنی و … توسط مترجمین مجرب و با دانش کافی به زمینه های مربوطه انجام میگردد.

ترجمه همزمان و حضوری

در بسیاری از مراجع رسمی همچون سفارت‌خانه‌ها به خدمات ترجمه رسمی نیاز است حتی در دادگاه‌هایی که یک طرف پرونده تبعه غیر ایرانی است . آیا قصد ازدواج با یک تبعه خارجی را دارید و یا می‌خواهید از یک تبعه خارجی برای کار یا قراردادی وکالت رسمی بگیرید؟

مزیت ها

تجربه کاری

دفتر ترجمه رسمی 532 با مترجمین رسمی قوه قضاییه، ترجمه رسمی و غیررسمی زبان‌ انگلیسی، فرانسه،روسی، آلمانی، ایتالیایی، تركی (استانبولی و آذری)، عربی، اسپانیولی، چینی، دانمارکی، ارمنی، ژاپنی، کره ای، بلژیکی، تایلندی، پرتغالی، لهستا نی، یونانی، دانمارکی و سایر زبان‌های زنده دنیا به صورت ترجمه فوری حتی ایام تعطیل امکان پذیر است

ترجمه تضمینی با کیفیت بالا و قیمت مناسب

برخی از مدارک به صورت مستقیم قابل ترجمه هستند و برخی دیگر برای ترجمه در دارالترجمه رسمی، احتیاج به مدارک پشتیبان دارند به عنوان م ثال: ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

73

خدمات

80

مشتریان

90

بازدید

70

تعرفه ها

متن تستی است

متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است

متن تستی است

متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.

اخبار و مقالات

چیزی که مشتریان ما میگویند

مشتریان دارالترجمه

یک تیم قوی کارهای شما را انجام میدهند

متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.متن تستی است.

دریافت پشتیبانی