img
شهرداری منطقه 16
توضیح مربوطه در این قسمت قرار میگیرد
ادامه
img
شهرداری منطقه 16
توضیح مربوطه در این قسمت قرار میگیرد
ادامه
img
شهرداری منطقه 16
توضیح مربوطه در این قسمت قرار میگیرد
ادامه

خدمات شهرداری

اطلاع رسانی

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

اطلاعات جغرافیایی

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

پرداخت عوارض

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 16 تهران

حمل و نقل ترافیک

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

شهرسازی

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

مدیریت شهری

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.
ار می گیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می

اخبار شهرداری

 • همه
 • اخبار منطقه 16
 • اخبار شهرداری
 • اخبار نواحی
 • اخبار فرهنگی
foto عنوان خبر
ادامه
 • 125
 • 96.12.12
foto عنوان خبر
ادامه
 • 125
 • 96.12.12
foto عنوان خبر
ادامه
 • 125
 • 96.12.12
foto عنوان خبر
ادامه
 • 125
 • 96.12.12
foto عنوان خبر
ادامه
 • 125
 • 96.12.12

پرتال نواحی

 • پرتال ناحیه 3
 • پرتال ناحیه 2
 • پرتال ناحیه 1
 • پرتال ناحیه 6
 • پرتال ناحیه 5
 • پرتال ناحیه 4

شهرداری منطقه 16 تهران

شهرداری منطقه 16 تهران

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.

مطلب موردنظر در این قسمت قرار می گیرد.

تاریخچه منطقه
نقشه منطقه
وضعیت جغرافیایی منطقه

بانک اطلاعات منطقه ای

اعضای هیئت مدیره

 • آقای کریمی
  مهندس محسن کریمی
  قائم مقام شهردار

  متولد تهران
  لیسانس مدیریت منابع انسانی، از دانشگاه تهران

  قائم مقام شهردار
  75% Complete
 • آقای کریمی
  مهندس قاسم کارگر
  شهردار منطقه 16 تهران

  متولد تهران
  فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر، از دانشگاه تهران

  شهردار منطقه
  45% Complete

خدمات بانوان

باشگاه ورزشی بانوان

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان از تایید طرح پیشنهادی این وزاتخانه برای حضور خانم ها و خانواده ها در سالن های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور خبر داد و گفت: این طرح امسال اجرایی می شود.
عبدالحمید احمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: سال گذشته وزارت ورزش وجوانان آیین نامه جامع خود را برای حضور خانواده ها و زنان در سالن های ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که خوشبختانه اواخر سال 93مورد تایید این شورا قرار گرفت.

ادامه مطلب

پارک بانوان

ساخت بوستان‌های بانوان در تهران از سال 1387 براساس قانون شورای شهر اسلامی تهران آغاز شد و تا تیر سال 1391 چهار مجموعه از آن ساخته شده است.
بوستان‌های بانوان دارای فضای سبز و تفرجگاه، پیست دوچرخه سواری، استخر شنا و سونا، سالن‌های ورزشی چند منظوره، کتابخانه و سالن اجتماعات و حتی در برخی مراکز مشاوره است. شاید زمانی که شورای شهر تهران مصوبه ساخت پارک بانوان در تهران را به شهرداری تهران ارسال کرد زنان کمی تصور می‌کردند که این مصوبه عملیاتی شود و روزی برسد که زنان بتوانند در محیط های ویژه خود به ورزش و تفریح بپردازند و اماکن فرهنگی خاص خود را داشته باشند. اما با گذشت کمتر از پنج سال، چهار پارک بانوان در مساحتی بیش از 770 هزار متر مربع در تهران ساخته شده و این وعده را محقق کرده است.

ادامه مطلب

باشگاه ورزشی بانوان

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان از تایید طرح پیشنهادی این وزاتخانه برای حضور خانم ها و خانواده ها در سالن های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور خبر داد و گفت: این طرح امسال اجرایی می شود.
عبدالحمید احمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: سال گذشته وزارت ورزش وجوانان آیین نامه جامع خود را برای حضور خانواده ها و زنان در سالن های ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که خوشبختانه اواخر سال 93مورد تایید این شورا قرار گرفت.

ادامه مطلب

باشگاه ورزشی بانوان

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان از تایید طرح پیشنهادی این وزاتخانه برای حضور خانم ها و خانواده ها در سالن های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور خبر داد و گفت: این طرح امسال اجرایی می شود.
عبدالحمید احمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: سال گذشته وزارت ورزش وجوانان آیین نامه جامع خود را برای حضور خانواده ها و زنان در سالن های ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که خوشبختانه اواخر سال 93مورد تایید این شورا قرار گرفت.

ادامه مطلب

باشگاه ورزشی بانوان

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان از تایید طرح پیشنهادی این وزاتخانه برای حضور خانم ها و خانواده ها در سالن های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور خبر داد و گفت: این طرح امسال اجرایی می شود.
عبدالحمید احمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: سال گذشته وزارت ورزش وجوانان آیین نامه جامع خود را برای حضور خانواده ها و زنان در سالن های ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که خوشبختانه اواخر سال 93مورد تایید این شورا قرار گرفت.

ادامه مطلب

اخبار و رویدادها

Foto

عنوان خبر

مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می قسمت قرار میگیرد.

Foto

عنوان خبر

مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می قسمت قرار میگیرد.

Foto

عنوان خبر

مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار میگیرد. قسمت قرار میگیرد. مطلب موردنظر در این قسمت قرار می قسمت قرار میگیرد.

پیوندهای مرتبط

 • Brand
 • Brand
 • Brand
 • Brand
map

ارتباط با ما