ژئوتکنیک و نقشه برداری

مطالعات پایداری و بهسازی زمین ( خدمات ژئو تکنیک)
مهنــدسین مشـاور عمـران ایـران از لـوازم و تجهیزات ژئو تکنیکی مناسب و پرسنل با تجربه برای انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه های مختلف بهــره می برد.مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی پروژه، شامل عملیات مطالعاتی از قبیل بازدیدها و  برداشت های صحرایی، حفاری،نمونه برداری ، آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی و خدمات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی است که به فراخور پروژه در قالب خدمات تعریف شده مطابق آئین نامه ها و استاندارد های متداول انجام می پذیرد.


سایر پروژه های این گروه عبارت اند از: 
صنایع دریایی شهید تمجیدی بندر انزلی ، فاز 2 شهر جدید پرند،  مسجد و مجموعه فرهنگی شهید بهشتی، مـــــــرکز سوئیچینگ ایـــرانسل کـــــــرج
مرکز سوئیچینگ ایرانسل اهواز، مطالعات ژئو تکنیک شبکه سد سبلان ، بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ سیاه پوش (روی رودخانه سفید رود)کلینیک و دندانپزشکی شهید رجایی ، سد نشترود ، سد خلیفه لو، سد مجره خلخال،  کانال اصلی سد خدا آفرین، ساختمــــــان بهره بـــرداری شبکه سد سبلان 
ساختمان هتل بین المللی نیاوران.
بسیاری از سازه های ساخته شده جدید و قدیمی در کشــور ما دارای ضعف های اســاسی در مـواجه با نیــروی زلزله می باشند و از استحکـام و دوام لازم برخوردار نمی باشند. در این میان پل های اصلی درون شهـری، ســاختمـان هـای مهم تجـاری، ادار ی، بیمارستـان هـا، مراکز حساس، نیـروگاه ها و پالایشگاه هـا و ....  نقش کلیدی در کنترل بحران ناشی از وقوع زلزله دارند . 

گـروه خدمات جنبی مهندسین مشاور عمران ایران، جهت دستیابی به این مهم و آگاهی از کیفیت و اجرای ســازه هــا و تطبیـق نقشه هـای طـراحی با نقشـه هـایی چـون سـاخـت ( As - Buillt ) بـا انجـام یک سـری آزمـایشهـای مخرّب (مغـزه گیـری از بتـن ،آزمـایش کشـش فــولاد و پلیـت و...) و آزمـایشهـای غیـر مخرّب 
(آرمــاتور یابی بــا دستگاه، proceqسوئیس ، اولتراسونیک بتن  proceq – tico ، اولتراسونیک  جوش 
، چکش اشمیت ، بارگذاری و...) در سازه با استفاده از کارشناسان مجـرب و دستگاههای پیشرفته آمـاده خدمت در کلیه پروژه ها در تمام نقاط کشور می باشد.  
از جمله پروژه هاي مربوط به پایدارسازی و بهسازی زمین می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
پتروشیمی زاگرس ( عسلویه )، ورزشگاه جدیدخارک، بیمارستان خانواده نیروی زمینی ارتش سالن مونتاژ باطری سازی نیرو، سازمان میراث فرهنگی و کاخ صاحبقرانیه، بیمارستان بقیه ا... ، ســاختمان های اداری صنایع الکترونیک ایران، مرکز خرید شمیران سنتر فاران، ساختمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح   

 
 
عملیات نقشه برداری همواره یکی از ابزارهاي کارآمد برای مطالعه ، اجـــرا و بـــررسی نحـــوه پیشــرفت کلیه طرحهای ملی و بین المللی از جمله پـروژه های عمرانی  به شمار می رود . در این پروژه ها، مجموعه عملیات نقشه برداری به عنوان یکی از ارکان لازم در مـــراحل طراحی، اجـــرا و نظارت محسوب میشود. امروزه با بکارگيري علوم و تجهيزات نقشه برداري پيشرفته و روز آمد ،  تکنيک هاي نقشه بــــــرداري داراي برد قــابل ملاحظه اي در کليه پروژه ها به صورت عام و پروژه هاي عمراني به صورت خاص گرديده است. واحد نقشه بــرداري شرکت مشاور عمران ايران، با هدف ارائه خدمات برتر در کليه زمينه هاي مورد نياز مشتریان و با انجام  برنامه ريزي به منظور دستيابي به آخــــــرين تجهيــزات، روش هــا و نرم افزارهاي رايانه اي خدمات  قابل توجهي را ارائه نموده است.
شرح کلی وظایف: 
-1 تهیه انواع نقشه های توپوگرافی، پلانیمتری ( مسطحاتی )، کاداستر، ارزیابی، وضعیت 
مـــــوجود، هیدروگرافی ( آبنگاری ) با بهره گیری از تجهیزات مدرن و موثر . 
-2 ارائه خدمات کارگاهی در قالب استقرار تیم های عملیاتی به منظور تامین نیازهـــــای 
مجـریان و یا دستگاههای نظارت در پروژه های عمرانی . 
-3 ارائه مجموعه خدمات نقشه برداري حسب نیاز دست اندرکاران سایر پروژه ها از جمله مجریان طرحهای صنعتی نظامی ـ املاک و ثبت در قالب خدمات کارشناسی نقشه برداری .