کلینیک دندانپزشکی شهید رجایی

شرح موضوع :
نام پروژه: کلینیک دندانپزشکی شهید رجایی
کارفرما: سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح
تاریخ شروع: 07/04/94      به مدت : 12 ماه
نوع فعالیت: انجام خدمات مرحله سوم( نظارت کارگاهی و عالیه)
موقعیت و مشخصات طرح:
 پروژه احداث ساختمان کلینیک دندانپزشکی شهید رجایی در شهرک شهید رجایی واقع در منطقه 4 تهران كه در ضلع جنوبی اتوبان شهید بابایی نرسیده به بزرگراه  امام علی(ع) مي باشد.
مساحت زمين اشغال شده برابر 2535 متر مربع مي باشد. اين بنا با کاربری بهداشتی درمانی با زيربناي كلي 10860 مترمربع در پنج طبقه بوده و با توجه به
 مزيت هاي خاص ساختگاه طرح ، در آينده مي تواند به يكي از مراكز دندانپزشکی تخصصی کشور تبديل گردد.
مجموعه مذكور به دليل موقعيت مكاني ممتاز علاوه بر استفاده ساکنین ، از شرايط بسيار خوبي جهت خدمات رسانی به عموم برخوردار مي باشد .
مشخصات طبقات:
طبقه زيرزمین 2 -  به مساحت 2450 مترمربع شامل قسمت های پشتیبانی پارکینگ و خدماتی می باشد .
طبقه زیر زمین 1-  به مساحت 2444 متر مربع شامل قسمت کنترل وکارت زنی و پارکینگ می باشد .
طبقه همکف به مساحت  2407 متر مربع شامل قسمت درمانی و پشتیبانی می باشد.
طبقه اول به مساحت 2062 متر مربع  شامل قسمت درمانی وپشتیبانی می باشد.
طبقه دوم به مساحت 1496 متر مربع شامل قسمت های خدماتی و پشتیبانی می باشد.
تعداد طبقات : 5
تعداد کل پارکینگ ها: 90 
تعداد کل یونیت ها : 84 یونیت