خدمات آزمایشگاهی و مقاومت مصالح

گــروه خدمات جنبی مهندسی ، با در اختيار داشتن کارشناسان، تکنسین‏های فنی مجرب، تجهیزات و نرم افزارهای مهندسی مناسب توانسته است بعنوان یک مشـاور معتمد در پروژه‏های عمـرانی از قبیل تونل سازی، سدسازی، شبکه های انتقال آب و زهکشی، راهسازی، پایدارسازی و بهسازی زمین، کنتــرل کیفیت عملیــات اجــرایی، مقــاوم ســازی و همچنین نقشه بــرداری و سنجش از دور ایفـــای نقش نماید. این گــروه با رعــایت کلیه استانداردهــــــــا و دستورالعمل های داخلی و بین المللی توانسته است خدمات مطلوب و شایسته‏ای را به کارفرمایان محترم ارائه نماید .