سخن مدیرعامل

شرکت مهندسین مشاور عمران ایــــران در سـال 1368 تــاسیس گردیده و در مــدت سه دهه فعــالیت خود بــا توسعه مستمر تـوان مهندسی و فعالیت‏هـــای تخصصی و مشـاوره‏ای خود با همراهی مـدیران با تجربه و کـارشناسان متخصص و با  بهره گیری از دانش روز مهندسی، فعالیت‏هـای مطالعاتی، طـراحی، نظارتی و مـدیریت طـرح را  در زمینه های تخصصی زیر ارائه می نماید:
            پروژه های مسکونی، تجاری، ابنیه و تاسیسات صنعتی و نظامی            
            پروژه های معماری و شهرسازی، راه سازی، تونل سازی و بندرسازي                              
            مدیریت پیمان و عامل چهارم (مدیریت طرح)              
            پروژه های ایمنی و کاهش خطرات
            پروژه های نقشه برداری زمینی و دریایی (هیدروگرافی)                                    
            مقاوم سازی ابنیه فنی(پل و ساختمان)
            کنترل کیفیت سازه(جوش،بتن) به روش های مخرّب و غیر مخرّب