چشم انداز

بیانیه چشم انداز شرکت مشاور عمران ایران

شرکت مشاور عمران ایران بعنوان شرکتی توسعه یافته و پیشرو در خدمت جامعه مهندسی کشور و بخش دفاعی ، جزو ده شرکت مشاور برتر کشور ، ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره مهندسی عمران و دارای منابع انسانی متخصّص و متعهّد به کسب نتایج متوازن جهت کلیه ذینفعان می باشد.