طراحی، معماری و شهرسازی

گروه معماری و شهرسازی ازگروه های تخصصی شرکت می باشد که مفتخر است با در اختیار داشتن طراحان با تجربه و خــوش فکر از دانشگاه های معتبــر، مطالعات و طراحی پروژه های مختلف عمرانی و صنعتی را به انجام برساند. این گروه با رعایت کلیه اصول طراحی و مهندسی و بهره گیـری از آخرین یافته ها و شیــوه های طــراحی، تلاش دارد تا در هر مــرحله و متناسب با کاربری هر پروژه و با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مهندسی نـوین، طرح بهینه را ارائه  نماید. نقطه قوت و اتکای این گروه، استفاده از کارشناسان خبره و متعهد می باشد 
که با رویکرد تعّهد بالا توام با تخصص در زمینه های فعالیت شرکت ارائه خدمات می نماید.


برخی از پروژه های انجام شده توسط این گروه به شرح ذیل می باشد:
مطالعات و طراحی پایانه مرزی رازی 
مطالعات و طراحی پایانه مرزی رازی در زمینی به مساحت12هکتار و زیربنـای 12،000 متر مربع
در شهرستان خوی انجام گردید که قرارداد آن بابت طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه با سازمـان 
راهــــــداری و حمل و نقل جاده ای منعقد گردیده است .