سخن مدیرعامل

شرکت مهندسین مشاور عمران ایــــران در سـال 1368 تــاسیس گردیده و در مــدت سه دهه فعــالیت خود بــا توسعه مستمر تـوان مهندسی و فعالیت‏هـــای تخصصی و مشـاوره‏ای خود با همراهی مـدیران با تجربه و کـارشناسان متخصص و با  بهره گیری از دانش روز مهندسی، فعالیت‏هـای مطالعاتی، طـراحی، نظارتی و مـدیریت طـرح را  در زمینه های تخصصی زیر ارائه می نماید:
            پروژه های مسکونی، تجاری، ابنیه و تاسیسات صنعتی و نظامی            
            پروژه های معماری و شهرسازی، راه سازی، تونل سازی و بندرسازي                              
            مدیریت پیمان و عامل چهارم (مدیریت طرح)              
            پروژه های ایمنی و کاهش خطرات
            پروژه های نقشه برداری زمینی و دریایی (هیدروگرافی)                                    
            مقاوم سازی ابنیه فنی(پل و ساختمان)
            کنترل کیفیت سازه(جوش،بتن) به روش های مخرّب و غیر مخرّب

سخن مدیرعامل

خدمات

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های عمرانی

گروه نظارت،با بکارگیری نیروهای متخصص و کارشناسان با تجربه و آشنا به

ادامه مطلب

پدافند غیر عامل

گروه مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ، در راستای پاسخگویی به

ادامه مطلب

سازه های دریایی

کارشنـاسـان و متخصصیـن مجـرب گـروه سـازه های دریـایی شـرکت  مشــاور

ادامه مطلب

طراحی، معماری و شهرسازی

گروه معماری و شهرسازی ازگروه های تخصصی شرکت می باشد که

ادامه مطلب

ژئوتکنیک و نقشه برداری

مهنــدسین مشـاور عمـران ایـران از لـوازم و تجهیزات ژئو تکنیکی مناسب و

ادامه مطلب

خدمات آزمایشگاهی و مقاومت مصالح

گــروه خدمات جنبی مهندسی ، با در اختيار داشتن کارشناسان، تکنسین‏های فنی

ادامه مطلب

خدمات ایمنی و کاهش خطرات

خدمات ایمنی و کاهش خطرات خدمات ایمنی و کاهش خطرات خدمات ایمنی و کاهش خطرات خدمات ایمنی و کاهش خطرات 

ادامه مطلب

پروژه هانمایش مختصات
عرض: 93.02
ارتفاع: 5.49
ساختمان اداری و سایت مرکزی سوئیچینگ مخابراتی ایرانسل-تهران1


سامانه فریدونکنار
سپهر کرج
تست پروژه ها
تاال یی
نظارت بر بازار بیهق سبزوار
ساتا

مهندسین مشاور عمران ایران
 پیشرو در صنعت ساختمان

775

پروژه های در حال انجام

1285

پروژه های انجام شده

65

پروژه های در دست اقدام

پروژه ها

سیستم مدیریت یکپارچه

عنوان موردنظر

عنوان موردنظر

مطلب موردنظر

ادامه
عنوان موردنظر

عنوان موردنظر

مطلب موردنظر

ادامه
عنوان موردنظر

عنوان موردنظر

مطلب موردنظر

ادامه

اخبار و مقالات