تاریخچه
فروشگاه کلیک پز با ارائه تمامی مواد غدایی و مصرفی تمامی رستوران ها و مراکز خرید و موسسات و شرکت ها به صورت روزانه و یا طی قرارداد های ماهانه و هفتگی آمادگی خدمات رسانی به تمامی مشتریان محترم این مجموعه است.
Chef of the Month