بانوبال

بانوبال فروش محصولات خانگي آنلاين

خانوماي خونه دار تو خونه كنار خونواده با كمترين دغدغه و تحمل ترافیک ، درآمدزایی ميكنن و حتي بيمه ميشن ، از اون طرف خانوماي شاغل هم كه بعد از يه روز شلوغ و چند ساعت موندن تو ترافیک ميرسن خونه ميتونن آسوده و شاد از يه دورهمي با اعضاي خونواده بدون دغدغه آماده سازي بند و بساط شام و ناهار لذت ببرن ، اينطوري خانوما بال در بال اوج ميگيرن .

مزايا و فوايد بانوبال

چرا بانوبال ؟

  • ايجاد اشتغال براي بانوان خانه دار
  • بيمه خويش فرماي تامين اجتماعي براي بانوان متقاضي
  • دسترسي بسيار ساده زنان شاغل به محصولات خانگي سالم
  • اطمينان از سلامت محصولات با اجراي سيستم استاندارد سازي بانوبال
  • پشتيباني ،آموزش و ارزيابي مستمر خدمات دهندگان
  • قيمت گذاري هاي منصفانه
بانوبالی شوید به بانوبال خوش آمديد